Contact | LinksEnglish  

Vormingen

Inleiding op het vormingspakket: Hoe anders is het andere?

Dit vormingspakket laat toe om vormingen op maat te geven waarbij de vier traditionele overgangsrituelen (geboorte, volwassen worden, huwelijk en dood) binnen 11 verschillende culturen/godsdiensten/levensbeschouwingen gebruikt worden als een middel om te werken rond herkenning, gelijkenis, verschil.

Deze vormingen stellen we voor in de vorm van een bouwpakket: het is immers zo dat de verzamelde informatie waarover we beschikken (teksten, interviews, foto’s, films,…) de basis vormt om vorming te geven. Rond elk overgangsritueel in de respectievelijke cultuur/godsdienst/levensbeschouwing is divers materiaal voorzien dat naar believen kan worden gecombineerd om te komen tot een gewenst vormingsscenario.

Met het materiaal kunnen vormingsscenario’s worden uitgewerkt per overgangsritueel. Er zijn drie mogelijke manieren om deze pakketten op te bouwen: een horizontale, een verticale en een diagonale manier van werken.

In de horizontale manier van werken wordt de beleving van één en hetzelfde overgangsritueel over verschillende culturen of religies heen (bijvoorbeeld de geboorte in de islam en in het katholicisme) besproken. Een verticaal opgebouwd vormingsscenario geeft de beleving van de vier overgangsrituelen in één cultuur of religie aan (bijvoorbeeld de verschillende overgangsrituelen binnen het hindoeïsme). Een diagonaal scenario behandelt 1 of meer overgangsrituelen (naar keuze) zoals ze worden beleefd in verschillende culturen/godsdiensten/levensbeschouwingen.

Bij elk vormingsscenario wordt de vergelijkende aanpak vooropgesteld. Het is de bedoeling om aan de hand van de vormingen de verdraagzaamheid te verhogen ten overstaan van andere culturen, godsdiensten of levensbeschouwingen, doordat de klemtoon komt te liggen op de universaliteit van het overgangsritueel (het herkenbare).

De informatie werd verwerkt in concrete oefeningen die telkens een andere kleur kregen. Elke kleurkaart duidt hierbij een bepaalde soort oefening aan:

= de culturenkaart en algemene inleiding bij de te behandelen culturen/ godsdiensten/ levensbeschouwingen
= algemene inleidende oefening
= reflectieve of vergelijkende oefening omtrent het algemene thema ‘de universaliteit van het overgangsritueel’ op basis van het vormingsmateriaal (DVD’s, foto’s, enzovoort). Bij elke vorming wordt dit materiaal gebruikt als aanknopingpunt (niet als doel op zich) voor reflectie en discussie.
= vergelijkende oefening
= afsluitende oefening

Men gaat met dit pakket aan de slag door de kleurkaarten met elkaar te combineren, afhankelijk van het gewenste vormingsscenario (horizontaal, vertikaal of diagonaal/beschikbare tijd).

Voorbeelden vormingsscenario’s

Voorbeeld 1: Verticaal vormingsscenario: overgangsrituelen binnen het vrijzinnig humanisme – voorstel voor een vorming in drie delen.

Voorbeeld 2: Horizontaal vormingsscenario: volwassen worden binnen het hindoeïsme en in de islam.

Actueel

Het prachtig geïllustreerde boek Overgangsrituelen wordt voorgesteld op 19 februari in boekhandel Limerick te Gent, en op 16 maart in De Branderij in Ronse. Tevens werd het voorgesteld in Gent op dinsdag 9 november 2010 om 19u30 in het Vredeshuis, evenals op de jaarlijkse boekenbeurs in Antwerpen van 31 oktober tot 11 november 2010.

Vormingen

Overgangsrituelen vormen het basismateriaal voor ons aanbod aan vorming op maat. Bekijk ons vormingspakket: Hoe anders is het andere?

Lezingen

Woon verschillende lezingen bij.

Studiedag

Op vrijdag 26 november 2010 vond de studiedag Tradities en Overgangsrituelen plaats, in samenwerking met Volkskunde Vlaanderen. Bekijk het volledige programma.

Tentoonstellingen

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek ‘Overgangsrituelen. Een brug tussen het andere en het gelijke’ worden op verschillende locaties tentoonstellingen georganiseerd.