Contact | LinksEnglish  

Partners

Het project Overgangsrituelen kwam tot stand dankzij de steun van volgende partners:

Provincie Oost-Vlaanderen, directie Welzijn, Gezondheid, Wonen, Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking.
http://www.oost-vlaanderen.be/public/

Unie Vrijzinnige Verenigingen

http://unievrijzinnigeverenigingen.be/nl/

Sociaal-Agogisch Werk Hogeschool Gent

http://soag.hogent.be

Actueel

Het prachtig geïllustreerde boek Overgangsrituelen wordt voorgesteld op 19 februari in boekhandel Limerick te Gent, en op 16 maart in De Branderij in Ronse. Tevens werd het voorgesteld in Gent op dinsdag 9 november 2010 om 19u30 in het Vredeshuis, evenals op de jaarlijkse boekenbeurs in Antwerpen van 31 oktober tot 11 november 2010.

Vormingen

Overgangsrituelen vormen het basismateriaal voor ons aanbod aan vorming op maat. Bekijk ons vormingspakket: Hoe anders is het andere?

Lezingen

Woon verschillende lezingen bij.

Studiedag

Op vrijdag 26 november 2010 vond de studiedag Tradities en Overgangsrituelen plaats, in samenwerking met Volkskunde Vlaanderen. Bekijk het volledige programma.

Tentoonstellingen

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek ‘Overgangsrituelen. Een brug tussen het andere en het gelijke’ worden op verschillende locaties tentoonstellingen georganiseerd.