Contact | LinksEnglish  

Links

www.tradities.be: over het project 'Zoals gewoonlijk?!' van Volkskunde Vlaanderen

www.volkskunde-vlaanderen.be: Volkskunde Vlaanderen - Huis voor immaterieel erfgoed vzw

www.geuzenhuis.be: link naar het tijdschrift 'De Geus'

www.h-vv.be: De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV)

www.plechtigheden.be: website van feniks, vrijzinnige plechtigheden

www.uvv.be: Unie Vrijzinnige Verenigingen VZW

www.westlede.be: Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Oost-Vlaanderen

www.buddhism.be: Unie Boeddhistische verenigingen

www.zensangha.ba: Boeddhistische groep rond zenleraar Frank Dewaele

www.cbs.ugent.be: Centre for Buddhist Studies van Ugent

www.tibetaans-instituut.org: Tibetaans instituut te Schoten

Actueel

Het prachtig geïllustreerde boek Overgangsrituelen wordt voorgesteld op 19 februari in boekhandel Limerick te Gent, en op 16 maart in De Branderij in Ronse. Tevens werd het voorgesteld in Gent op dinsdag 9 november 2010 om 19u30 in het Vredeshuis, evenals op de jaarlijkse boekenbeurs in Antwerpen van 31 oktober tot 11 november 2010.

Vormingen

Overgangsrituelen vormen het basismateriaal voor ons aanbod aan vorming op maat. Bekijk ons vormingspakket: Hoe anders is het andere?

Lezingen

Woon verschillende lezingen bij.

Studiedag

Op vrijdag 26 november 2010 vond de studiedag Tradities en Overgangsrituelen plaats, in samenwerking met Volkskunde Vlaanderen. Bekijk het volledige programma.

Tentoonstellingen

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek ‘Overgangsrituelen. Een brug tussen het andere en het gelijke’ worden op verschillende locaties tentoonstellingen georganiseerd.