Contact | LinksEnglish  

Concept: Overgangsrituelen, een Veelzijdig Project

Het project Overgangsrituelen wil een bijdrage leveren aan het vormen van een harmonieuze samenleving door de waardering voor de diversiteit van alle mensen te benadrukken en tegelijk de gelijkenissen tussen mensen aan te tonen.

OvergangsrituelenHet is immers zo dat als men doorheen het anders-zijn van de andere het gelijke van de eigen cultuur herkent, men meer open staat voor het anders-zijn van anderen en andere culturen.

De leeftijdsgebonden overgangsrituelen vormen een ideale hefboom om verdraagzaamheid tussen mensen te stimuleren. Het verwijzen naar het universele van deze overgangsrituelen (dat wil zeggen wat mensen doen bij een geboorte, bij het volwassen worden, bij huwen of partnerverbintenissen en tenslotte hoe mensen met overlijden en de dood omgaan) zorgt voor (h)erkenning. Tegelijk wordt het eigene van wat mensen doen in de context van hun cultuur, groep e.d. getoond.

Het project Overgangsrituelen verzamelt informatie over overgangsrituelen in diverse culturen, levensbeschouwingen en godsdiensten. De informatie wordt gebundeld in een boek en wordt gebruikt om vorming aan te bieden rond het bevorderen van verdraagzaamheid. Daarnaast gaan er tentoonstellingen door, lezingen, studiedagen,… Alle activiteiten hebben dezelfde centrale doelstelling voor ogen, namelijk het creëren van meer verdraagzaamheid.

Klik hier voor een folder van activiteiten uit het verleden.

Over het andere en het gelijke

Christian Van Kerckhove
Eva Vens

Sedert de Verlichting stelt men dat de mens streeft naar een constante vooruitgang naar het betere. Een optimisme dat resulteert in tal van emancipatorische bewegingen zoals de mensenrechten, het stemrecht, de vrouwenemancipatie, het homohuwelijk. Centraal stond en staat steeds de gelijkheid of de gelijkwaardigheid van mensen.

In de jaren ‘70 van de vorige eeuw, komt in dit gelijkheidsstreven een kentering. Meer en meer gaat men er van uit dat mensen van elkaar verschillen. Het gelijkheidsdenken wordt vervangen door een differentiedenken. In het centrum van het modern feminisme, bijvoorbeeld, groeit steeds meer de gedachte dat vrouwen en mannen van elkaar verschillen. Het gelijkheidsfeminisme wordt verdrongen door een verschilfeminisme. Ook op het vlak van de mensenrechten, om een ander voorbeeld te noemen, stelt men zich de vraag of deze echt wel universeel zijn.

Lees verder

Actueel

Het prachtig geïllustreerde boek Overgangsrituelen wordt voorgesteld op 19 februari in boekhandel Limerick te Gent, en op 16 maart in De Branderij in Ronse. Tevens werd het voorgesteld in Gent op dinsdag 9 november 2010 om 19u30 in het Vredeshuis, evenals op de jaarlijkse boekenbeurs in Antwerpen van 31 oktober tot 11 november 2010.

Vormingen

Overgangsrituelen vormen het basismateriaal voor ons aanbod aan vorming op maat. Bekijk ons vormingspakket: Hoe anders is het andere?

Lezingen

Woon verschillende lezingen bij.

Studiedag

Op vrijdag 26 november 2010 vond de studiedag Tradities en Overgangsrituelen plaats, in samenwerking met Volkskunde Vlaanderen. Bekijk het volledige programma.

Tentoonstellingen

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek ‘Overgangsrituelen. Een brug tussen het andere en het gelijke’ worden op verschillende locaties tentoonstellingen georganiseerd.