Contact | LinksEnglish  

Contact

Christian Van Kerckhove

Chris Van Kerckhove

Christian Van Kerckhove is wetenschapper, filosoof en wereldreiziger. Samen met zijn vriendin Els Heyvaert zeilde hij in hun zeilboot Agapetos in vier jaar (2001-2005) rond de wereld. Ook over land reizen ze op elk vrij moment avontuurlijk: van Irian Jaya, over Azië, Afrika en de kleinste eilanden van de Stille Oceaan tot de jungle van Iquitos. Hij publiceerde meerdere boeken en artikels in binnen- en buitenlandse tijdschriften. Hij doceert filosofie, sociale filosofie en ethiek aan het departement Sociaal-Agogisch Werk, Hogeschool Gent en is (co)promotor van meerdere onderzoeken. In dit departement is hij samen met Eva Vens verantwoordelijk voor het diversiteitsbeleid.

christian.vankerckhove@hogent.be
Tel: 09 243 26 48

 

Eva Vens

Liesbeth De Cock

Eva Vens is van opleiding Maatschappelijk Assistent (Hogeschool Gent - voormalig SHISS) en Master in de Vergelijkende Cultuurwetenschappen (Ugent). Ze heeft werkervaring als Sociaal Werker (in een Mutualiteit en een Vormingscentrum) en is sinds een 15-tal jaar verbonden aan het Departement Sociaal-Agogisch Werk, Hogeschool Gent. Ze doceert er culturele antropologie en is (co)promotor van meerdere onderzoeken. In dit departement is zij samen met Christian Van Kerckhove verantwoordelijk voor het diversiteitsbeleid.

eva.vens@hogent.be
Tel: 09 243 26 40

 

Liesbet De Kock

Liesbeth De Cock

Liesbet De Kock studeerde in 2006 af als licentiate in de klinische psychologie aan de universiteit van Gent. Na een stage in Clinique de la Borde (Cour-Cheverny, Frankrijk) volgde ze de opleiding wijsbegeerte aan diezelfde universiteit, waar ze in 2009 het diploma behaalde. In datzelfde jaar begon ze als wetenschappelijk medewerkster aan de Hogeschool Gent, Departement Sociaal-Agogisch Werk, waar ze meewerk aan het project ‘Hoe gelijk is het andere? Intussen blijft ze ook actief in het ‘Centrum voor Kritische Filosofie’ aan de Ugent.

eva.vens@hogent.be
Tel: 09 243 26 60

 

Leila Zohrie

Leila Zohrie

Leila Zohrie is wetenschappelijk medewerker aan het Departement Sociaal-Agogisch Werk, Hogeschool Gent, waar ze meewerkt aan een bruggenbouwend project ‘Hoe gelijk is het andere?’. Daarnaast doceert ze in het volwassenenonderwijs in de opleidingen sociaal-cultureel werk en orthopedagogie. Ze heeft reeds 12 jaar professionele ervaring in het versterken van de positie van etnisch-culturele minderheden in de samenleving: ze werkte in de arbeidssector, in onderwijsopbouwwerk en de culturele sector. Ze is licentiate in de Oosterse talen en culturen, ze behaalde haar diploma in 1999 aan de universiteit van Gent in de Arabistiek en Hebraïstiek.

Leila.Zohrie@hogent.be
Tel: 09 243 26 5

Charlotte De Kock

Charlotte De Cock

Charlotte De Kock behaalde een bachelor in de Afrikanistiek, een minor in de Politicologie aan de Universiteit van Gent en een master in culturele studies aan de Universiteit van Lissabon. In Lissabon is ze een aantal jaar actief geweest als stadsgids, vertaler en leerkracht Nederlands. Ze was er ook betrokken in het E-planning consortium van de technische universiteit van Lissabon, dat zich vooral toelegt op de creatie van instrumenten voor een participatieve democratie. Haar grootste interesse gaat uit naar wat leeft op vlak van cultureel en intercultureel beleid op het niveau van de Europese unie, vanuit een antropologisch en politicologisch perspectief.

Charlotte.dekock@hogent.be
09/243.26.74

Actueel

Het prachtig geïllustreerde boek Overgangsrituelen wordt voorgesteld op 19 februari in boekhandel Limerick te Gent, en op 16 maart in De Branderij in Ronse. Tevens werd het voorgesteld in Gent op dinsdag 9 november 2010 om 19u30 in het Vredeshuis, evenals op de jaarlijkse boekenbeurs in Antwerpen van 31 oktober tot 11 november 2010.

Vormingen

Overgangsrituelen vormen het basismateriaal voor ons aanbod aan vorming op maat. Bekijk ons vormingspakket: Hoe anders is het andere?

Lezingen

Woon verschillende lezingen bij.

Studiedag

Op vrijdag 26 november 2010 vond de studiedag Tradities en Overgangsrituelen plaats, in samenwerking met Volkskunde Vlaanderen. Bekijk het volledige programma.

Tentoonstellingen

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek ‘Overgangsrituelen. Een brug tussen het andere en het gelijke’ worden op verschillende locaties tentoonstellingen georganiseerd.