Contact | LinksEnglish  

Actueel

Lezingen Oostende.

Tentoonstelling Kortrijk.

19u30 – 19u35: Waarover gaat het boek, Christian Van Kerckhove en Eva Vens (eds), Sociaal-Agogisch Werk Hogeschool Gent.
19u35 – 19u40: Waarom dit boek voor onze opleiding belangrijk is, Maurice Walgraeve, Departementshoofd Sociaal-Agogisch Werk Hogeschool Gent.
19u40 – 19u45: Waarom dit boek bijdraagt tot wereldburgerschap, Eddy Couckuyt, gedeputeerde voor welzijn & jeugd, toerisme en ontwikkelingssamenwerking.
19u45 – 19u50: Live muziek.
19u50 – 19u55: Waarom dit boek wordt voorgesteld in het Vredeshuis, dhr Coddens, Schepen van Onderwijs en Opvoeding.
19u55 – 20u00: Waarom ik aan dit boek meewerkte, Jean Paul Van Bendegem, Centrum voor Logica en wetenschapsfilosofie, VUB.
20u00 – 20u10: Live muziek.
20u10 – 20u15: Wat er te gebeuren staat, Liesbet De Kock en Leila Zohrie; wetenschappelijk medewerkers, Sociaal-Agogisch Werk Hogeschool Gent.
20u15 – 20u20: Opening tentoonstelling ‘Hoe anders is het andere?’(deel Vredeshuis); Christian Van Kerckhove en Eva Vens (eds), Sociaal-Agogisch Werk Hogeschool Gent.
20u20 – 21u30: Bezoek tentoonstelling & receptie.

 

Boek Overgangsrituelen omslag

Actueel

Het prachtig geïllustreerde boek Overgangsrituelen wordt voorgesteld op 19 februari in boekhandel Limerick te Gent, en op 16 maart in De Branderij in Ronse. Tevens werd het voorgesteld in Gent op dinsdag 9 november 2010 om 19u30 in het Vredeshuis, evenals op de jaarlijkse boekenbeurs in Antwerpen van 31 oktober tot 11 november 2010.

Vormingen

Overgangsrituelen vormen het basismateriaal voor ons aanbod aan vorming op maat. Bekijk ons vormingspakket: Hoe anders is het andere?

Lezingen

Woon verschillende lezingen bij.

Studiedag

Op vrijdag 26 november 2010 vond de studiedag Tradities en Overgangsrituelen plaats, in samenwerking met Volkskunde Vlaanderen. Bekijk het volledige programma.

Tentoonstellingen

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek ‘Overgangsrituelen. Een brug tussen het andere en het gelijke’ worden op verschillende locaties tentoonstellingen georganiseerd.